Našim klientům samozřejmě poskytujeme všechny služby související s realitní činností, jsme však také připraveni poskytnout služby nad tento standardní rámec. Ke klientovi vždy přistupujeme individuálně, s ohledem na jeho potřeby a možnosti.
Přehled všech poskytovaných služeb:

 Právní služby
• Vypracování všech smluv v oblasti koupě, prodeje a pronájmu nemovitostí (rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, nájemní smlouvy, smlouvy o věcném břemeni, zástavní smlouvy atd.), návrhy na vklad do katastru nemovitostí, zastupování v řízeních na katastru nemovitostí
• Notářská a advokátní úschova finančních prostředků

 Ekonomické a finanční služby, daňové poradenství
• Tyto služby poskytujeme jak fyzickým osobám nepodnikatelům (soukromá osoba), fyzickým osobám podnikatelům (OSVČ), právnickým osobám, městům a obcím, společenství vlastníků jednotek i bytovým družstvům
• Zajišťujeme hypoteční úvěry za účelem koupě nemovitostí včetně finančního vypořádání spoluvlastnických vztahů k nemovitostem
• Zajišťujeme všechny další úvěry dle potřeb klientů (hotovostní, spotřebitelské, investiční, provozní)
• Zajišťujeme refinancování již poskytnutých úvěrů a provádíme konsolidace půjček a úvěrů
• Vypracujeme daňová přiznání k dani z převodu nemovitostí
• Podnikatelům vypracujeme podnikatelské záměry za účelem získání úvěru
• Poskytujeme konzultace v oblasti ekonomiky, financí a daní

 Další služby
• Nabízíme odbornou pomoc při řešení exekucí, zastupování klientů v exekučním řízení
• Zajišťujeme všechny druhy pojištění: nemovitostí (staveb), domácností, osob, automobilů, odpovědnostní pojištění atd.), s ohledem na uplatnění daňových výhod u životního pojištění
• Zajišťujeme penzijní připojištění, s doporučením na využití daňových výhod

 • Partneři

   

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                     AK JUDr. Jakub Sýkora, advokát
  Prvního pluku 320/17, PSČ: 186 00                                                                                                                                                                                   Praha 8  Karlín, tel.: +420 774 432 018
  e- mail: info@ak-sykora.cz , www.ak-sykora.cz